Dojo etiketas

Įeidami į patalpas, skirtas treniruotėms, bei išeidami iš jų, Jūs privalote nusilenkti Shomen (Šiomen) kryptimi (garbinga siena salėje, kur paprastai kaba Aikido Įkūrėjo portretas).

Kiekvieną kartą lipdami ant tatamio (jap. minkšta treniruočių salės danga) ar nulipdami nuo jo, Jūs privalote nusilenkti Shomen ir Įkūrėjo portreto kryptimi.

Gerbkite daiktus ir invеntоrių, skirtus treniruotėms. Keikogi (arba kimono – jap. treniruočių apranga) turi būti švarus ir malonios išvaizdos. Ginklai turi būti gerai prižiūrimi, net jei treniruočių metu nenaudojami, ir gulėti jiems skirtoje vietoje.

Niekada nesiskolinkite iš kitų keikogi ir ginklo.

Prieš prasidedant treniruotei, po trumpos mankštos, Jūs kartu su kitais privalote sėdėti seiza (seidza) pozoje, išsirikiavę pagal savo kategoriją (turimą kyu arba dan lygį), susikaupimo ir ramybės būsenoje (meditacijoje). Tai padės išvalyti sąmonę nuo įvairių problemų ir pasiruošti treniruotėms.

Treniruotės pradžioje ir pabaigoje atliekama tam tikra ceremonija. Visi privalo atvykti į dojo (dodžio – jap. praktikų/treniruočių salė) laiku, kad dalyvautų treniruotėje. Bet jei dėl nuo Jūsų nepriklausančių priežasčių pavėlavote, turite palaukti seiza pozoje šalia tatamio, kol dėstytojas duos Jums ženklą prisidėti prie kitų. Užlipę ant tatamio, stengdamiesi neatkreipti savo draugų dėmesio, atlikite nusilenkimą seiza pozoje.

Sėdėti ant tatamio galima tik seiza padėtyje. Jei skauda kelius, galima atsisėsti „turkiškai“. Jokiu būdu negalima ištiesti kojų priešais save, sėdėti atsirėmus į sieną ar koloną – Jūs privalote būti pasiruošęs bet kurią akimirką atremti puolimą.

Nulipti nuo tatamio leidžiama tik jei Jūs blogai jaučiatės ar patyrėte traumą.

Treniruotės metu, kai Sensei (jap. dėstytojas) aiškina ar rodo pratimą, Jūs turite sėdėti seiza ir tyliai, atidžiai jo klausytis. Kai dėstytojas pabaigia aiškinti, nusilenkite pirma Sensei, paskui savo partneriui ir treniruokitės toliau.

Kai Sensei duoda ženklą išsirikiuoti, Jūs privalote tuoj pat sustoti, nusilenkti savo partneriui ir atsisėsti kartu su kitais į liniją.

Vaikščioti per tatamį be tikslo kategoriškai draudžiama. Galima tik atlikti pratimus arba, jei tai būtina, laukti savo eilės seiza pozicijoje.

Jei Jums būtinai reikia ko nors paklausti dėstytojo, nekvieskite jo garsiai. Prieikite prie jo, nusilenkite (galima stovint) ir laukite, kol jis kreipsis į Jus.

Jei dėstytojas treniruotės metu Jums ką nors aiškina ar rodo, įdėmiai klausykite sėdėdami seiza. Kai dėstytojas paaiškina, nusilenkite sėdėdamas. Jei Jus sudomino tai, ką dėstytojas aiškina Jūsų draugui, galite nutraukti pratimų atlikimą ir pažiūrėti. Tai turite daryti seiza pozicijoje. Kai dėstytojas pabaigia aiškinti, nusilenkite jam sėdėdamas.

Gerbkite tuos, kurie lanko Aikido ilgiau už Jus. Niekada nesiginčykite dėl nagrinėjamos technikos.

Atsiminkite – Jūs čia tam, kad treniruotumėtės, o ne primestumėte kitiems savo nuomonę.

Jei Jūs žinote techniką ar pratimą, atliekamą treniruotės metu, o Jūsų partneris jų nežino,  galite parodyti jam, kaip taisyklingai atlikti. Bet geriau būtų nemokyti ir netaisyti bent jau tol, kol nepasiekėte aukštesnio lygio – yudansha (judanša – jap. įgiję juoduosius diržus/Dan).

Pokalbių ant tatamio turi būti kuo mažiau. Aikido galima tik pačiam pajausti.

Nevaikščiokite per tatamį prieš ir po treniruotės. Tatamis skirtas tik tiems, kas atėjo treniruotis.

Tatamį reikėtų šluoti kasdien, prieš ir po treniruotės. Tvarką dojo prižiūri kiekvienas.

Salėje treniruotės metu, taip pat niekada ant tatamio, negalima valgyti, gerti, rūkyti, kramtyti kramtomąją gumą.

Jei Jūs dėvite papuošalus, prieš treniruotę juos nusisekite.

Niekada negerkite alkoholio, kol nenusivilkote keikogi.


Jei nusprendėte treniruotėje dalyvauti žiūrovu, privalote laikytis šių etiketo taisyklių:

Tai, kaip Jūs sėdite, pasako apie Jūsų požiūrį. Nesėdėkite išsidrėbęs arba užkėlęs kojas.

Treniruotės metu draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti.

Nekalbinkite ant tatamio esančių žmonių ir netrukdykite jiems.

Nekalbėkite ir nevaikščiokite po salę, kai dėstytojas ką nors aiškina ar rodo.

Treniruotės pradžioje ir pabaigoje Jūs turite kartu su visais atlikti atitinkamą ceremoniją, sėdėdami šalia tatamio. Po treniruotės pradžios ceremonijos Jūs turite sėdėti seiza pozicijoje tol, kol Sensei duos ženklą pradėti treniruotę, o treniruotės pabaigoje – kol Sensei nueis nuo tatamio.

Iš pradžių atrodo, kad visas šias etiketo subtilybes sunku atsiminti, bet su laiku ir per treniruotes šių taisyklių laikymasis taps natūralus. Jei Jums pasakė pastabą dėl vieno ar kito nusižengimo, nepriimkite to kaip asmeninio įžeidimo. Atminkite: visų šių taisyklių laikymasis yra svarbus Jūsų saugumui ir sėkmingam mokymuisi.

Aikido – tai ne religija, bet auklėjimas ir dvasios turtinimas. Jums nereikia priimti kitos religijos – Jums tereikia išsaugoti dvasinį atvirumą. Nusilenkimas, atliekamas Aikido, neturi religinio pagrindo – tai pagarbos ženklas Pasaulio kuriančiojo proto vienai dvasiai, gyvenančiai kiekviename iš mūsų.

Kiekvienos treniruotės pradžioje ir pabaigoje yra atliekama ypatinga ceremonija: iš pradžių nusilenkiama sėdint Shomen kryptimi, po to du kartus suplojama delnais, tada – dar vienas nusilenkimas Shomen ir galiausiai mokytojas ir mokiniai nusilenkia vienas kitam. Nusilenkimas Shomen kryptimi atliekamas Aikido dvasiai ir principams pagerbti, taip pat išreikšti padėką Aikido Įkūrėjui už jo sukurtą dvasinio auklėjimo sistemą ir treniruočių metodiką. Du plojimai delnais simbolizuoja vienybę – musubi. Pirmasis siunčia vibracijas į dvasinį pasaulį, o antrasis priima atsakomąją vibraciją ir sujungia mūsų dvasią su Įkūrėjo dvasia ir Pasauline sąmone. Tai, kokią vibraciją Jūs siunčiate, ir tai, kokia siunčiama Jums, visiškai priklauso nuo Jūsų dvasinių įsitikinimų ir Jūsų požiūrio į Aikido.