ATAKATECHNIKA
Suvari vadza
  šiomen učiikio
  kata doriikio
Tači vadza
  šiomen učiikio
nikio
irimi nage
  katate dorišiho nage
kote gaeši
  kosa doriikio
irimi nage
šiho nage
  kata doriikio
Suvari vadza
  riote dorikokiu ho
ATAKATECHNIKA
Suvari vadza
  šiomen učiikio
nikio
sankio
  kata doriikio
nikio
Hanmi handači vadza
  katate dorišiho nage
  riote dorišiho nage
Tači vadza
  šiomen učiikio
nikio
sankio
irimi nage
kote gaeši
  katate doriikio
nikio
irimi nage
šiho nage
kote gaeši
  kosa doriikio
nikio
irimi nage
šiho nage
  kata doriikio
nikio
  jokomen učišiho nage
  riote doritenči nage
Suvari vadza
  riote dorikokiu ho
ATAKATECHNIKA
Suvari vadza
  šiomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
  kata doriikio, nikio
sankio
jonkio
Hanmi handači vadza
  katate dorišiho nage
  riote dorišiho nage
Tači vadza
  šiomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
kote gaeši
  katate doriikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
šiho nage
kote gaeši
kaiten nage (soto / uči)
kokiu ho
  kosa doriikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
šiho nage
  kata doriikio, nikio
sankio
jonkio
  jokomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
kote gaeši
šiho nage
  riote doritenči nage
Suvari vadza
  riote dorikokiu ho
ATAKATECHNIKA
Suvari vadza
  šiomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
  kata doriikio, nikio
sankio
jonkio
Hanmi handači vadza
  katate dorišiho nage
  riote dorišiho nage
Tači vadza
  šiomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
gokio
irimi nage
kote gaeši
šiho nage
  katate doriikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
šiho nage
kote gaeši
kaiten nage (soto / uči)
kokiu ho
  kosa doriikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
šiho nage
  kata doriikio, nikio
sankio
jonkio
  jokomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
kote gaeši
šiho nage
  morote doriikio, nikio
sankio
jonkio
kokiu ho
  riote doriikio, nikio
sankio
jonkio
šiho nage
tenči nage
  uširo riote doriirimi nage
kote gaeši
šiho nage
kaiten nage
  cukiirimi nage
  džiju vadzakatate dori
morote dori
Suvari vadza
  riote dorikokiu ho
ATAKATECHNIKA
Suvari vadza
  šiomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
kote gaeši
  kata doriikio, nikio
sankio
jonkio
  jokomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
Hanmi handači vadza
  šiomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
kote gaeši
kaiten nage
  katate dorikote gaeši
šiho nage
  riote dorišiho nage
  jokomen učišiho nage
Tači vadza
  šiomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
gokio
irimi nage
kote gaeši
šiho nage
kaiten nage
  katate doriikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
šiho nage
kote gaeši
kaiten nage (soto / uči)
kokiu ho
  kosa doriikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
šiho nage
  kata doriikio, nikio
sankio
jonkio
  jokomen učiikio, nikio
sankio
jonkio
gokio
irimi nage
kote gaeši
šiho nage
  morote doriikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
šiho nage
kokiu ho
  riote doriikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
šiho nage
tenči nage
kokiu ho
  uširo riote doriikio, nikio
sankio
jonkio
irimi nage
kote gaeši
šiho nage
kaiten nage
  cukigokio
irimi nage
kote gaeši
kaiten nage
  džiju vadzakatate dori
riote dori
morote dori
Suvari vadza
  riote dorikokiu ho
//www.aikidosukurys.lt/wp-content/uploads/2020/11/logo202x70.png

Kovos menų mokykla, kuri specializuojasi kovos menų srityje nuo 1998 m. ir turi novatorišką programą fizinių ir dvasinių ypatybių ugdymui.

Naujienlaiškis

Prenumeruokite mūsų naujienas ir mes jums siųsime tik su mūsų veikla susijusias aktualijas!