288 Views

Dažnam aikidokui kyla pamąstymai, kaip gi pasireiškia tie skirtumai tarp danų?

Pateikiame Nobuyoshi TAMURA Shihan paaiškinimus.

1 – 初段 SHODAN – pirmasis DAN:

SHO reiškia pradžią, pradedančiąją.

Kūnas ilgainiui pradeda reaguoti į duotas komandas ir gaminti technines formas. Galima turėti dviprasmiškų minčių apie tai, kas galėtų būti Aikido.

Šiuo metu turime prisiversti kuo tiksliau taikyti techniką ir tiksliai treniruotis.

2 – 弐 段 NIDAN – antrasis DAN:

Nors atskleidžiamas intensyvesnis psichinis tęstinumas, tuo pačiu metu jėga ir greitis pridedamas prie pirmojo dano rango. Šią pažangą mokinys suvokia kaip savęs tobulėjimą.

Vertinimo komisija turėtų pajusti šią raidą, pažymėdama, kad darbas pateko tam tikru keliu ir juda tam tikra kryptimi.

3 – 参段 SANDAN – trečiasis DAN:

Tai etapas, kai pradedama suprasti kokyu ir ryoku sąvokos. Tai dvasinė Aikido dimensija. Ima reikštis techninis subtilumas, aštrumas, efektyvumas. Šį tašką pasiekęs mokinys gali pradėti mokyti pradedančiuosius.

4 – 四段 YODAN – ketvirtasis DAN:

Šiame techniškai pažangiame lygyje pradedami suvokti principai, kuriais vadovaujamasi naudojant metodus. Kai reikia, galima užpildyti Sensei.

5 – 伍 段 GODAN – Penktasis DAN:

Aikido menas išlaisvinamas iš fizinių kliūčių, kol jis peržengia žmogaus dvasinę esybę.

6 – 六 段 ROKUDAN – šeštasis DAN:

Kai technika tampa moderniausia, judesiai yra sklandūs ir tvirti. Ją sekantis žmogus turi jausti progreso ramybę. Jėga ir fizinis lankstumas, kaip ir dvasios grynumas, susilieja į elgesį ir išreiškia save gyvenime.

7 – 七 段 NANADAN – Septintasis DAN:

Žmogus išsivaduoja iš būties užtemimo ir susilieja su savo tikruoju „aš“ be jokio atsidavimo pasaulietiniams malonumams.

8 – 八段 HACHIDAN – aštuntasis DAN:

Anapus gyvenimo ir mirties, turėdamas aiškų ir atvirą protą, gebėdamas suvesti priešingybes, jis atsisako kovoti, atsisako turėti priešų. Nevaldomas ir nekviestas jis yra amžinas nugalėtojas. Tai paaiškinama O Sensei žodžiais:

„Kad susidurčiau su priešu, aš tiesiog turiu stovėti neprataręs nė žodžio.

Tai ne tas etapas, kai viskas baigiasi. Reikėtų prisiminti pradedančiojo sielą. Net ryškiausias vanduo gali išnykti pelkėje“.

Šaltinis: http://www.odtuaikido.org, https://www.aikido-krop.org

Aikido Dojo SŪKURYS

Kovos menų mokykla, kuri specializuojasi kovos menų srityje nuo 1998 m. ir turi novatorišką programą fizinių ir dvasinių ypatybių ugdymui. Treniruotės, stovyklos, seminarai suaugusiems, jaunimui, paaugliams, vaikams ir šeimoms.