Aikido Aikikai asociacija „Sūkurys“ yra Lietuvos Aikido Aikikai federacijos (LAAF) steigėja ir jos narė.

Lietuvos Aikido Aikikai Federacijos logo

Lietuvos Aikido Aikikai Federacija yra ne pelno siekianti organizacija, įsteigta 2004 metų spalio 26 dieną, siekiant praktikuoti, dėstyti bei vystyti japonų kovos meno aikido tradicijas Lietuvoje. Šios organizacijos steigimo iniciatoriumi ir pirmuoju jos prezidentu tapo Pranas Golovač.

LAAF skleidžia bei palaiko japonų kovos meną aikido tokioje formoje, kokioje jį sukūrė ir pateikė Įkūrėjas Morihei Ueshiba, todėl aikido veiklos priežiūrą LAAF vykdo laikantis Pasulinio Aikido Centro „Hombu Dojo“ reglamentuotų įstatų.

Atstovaudama aikido Lietuvoje, LAAF koordinuoja federacijos klubų veiklą, plėtoja ir palaiko juose griežtus techninius standartus. Federacija atstovauja savo narių teises bei teikia paramą gerinant ir tobulinant jų sportinį meistriškumą. LAAF rengia Lietuvos aikido specialistus-instruktorius, kelia jų kvalifikaciją bei vykdo profesinio tobulinimosi veiklą. Užtikrinant tinkamą techninę kvalifikaciją, siekiama tradicinio aikido išsaugojimo ateityje.

LAAF kasmet organizuoja nacionalinius bei tarptautinius seminarus, išvykas-stažuotes į centrinę Aikikai fondo būstinę ir jo metodinį treniruočių centrą – Pasulinį Aikido Centrą „Hombu Dojo“ Japonijoje. Federacija reguliariai rengia Dan bei Kyu kategorijų atestacijas. Dan kategorijos atestacijos vykdomos vadovaujant kviestiniams meistrams iš „Hombu Dojo“, Kyu kategorijos egzaminai rengiami bei vadovaujami LAAF atestacinės komisijos, remiantis „Hombu Dojo“ taisyklėmis. Sertifikatai, liudijantys apie išlaikytą egzaminą bei patvirtinantys atitinkamą aikido kvalifikaciją, LAAF išduodami iš Pasaulinio Aikido Aikikai organizacijų centro – Aikikai fondo.

Daugiau informacijos – www.laaf.lt