Vizitas į Japonijos imperatoriaus rūmus

Sausio 2 d. apsilankėme imperatoriaus rūmuose Tokijuje bei išgirdome Jo Didenybės Japonijos Imperatoriaus Akihito sveikinimo kalbą Naujųjų Metų sukakties proga. Tradiciškai imperatoriaus rūmai Tokijuje yra atveriami viešajai publikai Imperatoriaus Akihito gimtadienio proga, gruodžio 23 d., bei Naujųjų Metų antrą dieną.
Anot Japonijos žinių tarnybų pamatyti Imperatorių su Imperatoriene bei visą „karališkąją“ šeimą šiemet susirinko virš 96 tūkstančių žmonių.
Tiesą sakant, nedažnai tenka pamatyti tokią žmonių minią vienoje vietoje. Paprastai tokiu momentu patenki į sumaištį ir nežinomybę bei patiri stumdymąsi ir pėdų „numindžiojimą“. Bet šį kartą (kadangi buvome Japonijoje   nemalonių pojūčių nepatyrėme – buvo nuostabu žiūrėti, kaip apsaugos tarnybos bei gausus savanorių būrys meistriškai organizuoja lankytojų „saugos“ patikrinimą, paskirstymą į eiles, palydą į rūmų aikštę bei saugų išlydėjimą link metro bei traukinių stočių, o žmonės kantriai laukia bei klauso apsaugos nurodymų, jausdami, kad jais yra pasirūpinta. Žodžiu, teko laukti komfortiškai bei žymiai trumpiau, nei pasiruošėme, pamatę tokią minią.
Imperatorius maloniai pasveikino visus susirinkusius bei palinkėjo „ramių ir dvasiškai turtingų naujų metų“. To ir mums norėtųsi.

Daugiau nuotraukų rasite mūsų facebook.

Aikido SukurysAikido SukurysAikido Sukurys

 

FacebookmailFacebookmail